Beste lezer

Jij, tutoyeren lijkt op zijn plaats want een blog is in zekere zin best intiem, beste lezer, leest dit blog en dat is in zichzelf best vleiend. Allerlei stukken staan er op dit blog, van totale fictie tot zeer serieus gemeende artikelen. Ongetwijfeld vindt jij iets van de artikelen, goed, slecht, informatief, onzin, ontroerend of gewoon om te lachen. Als dat zo is, dan is een doel in ieder geval bereikt, het opwekken van een reactie.

Lees meer

Het niet los te laten verleden

Voor mensen met een weinig rooskleurig verleden heeft men vaak een eenvoudig lijkend advies; kijk niet naar het verleden, kijk naar de toekomst. Enige variant huist dezelfde boodschap in zich. Niet alleen leken maar ook (pseudo-) beroepshulpverleners geven dit advies. Hoe sympathiek het advies ook lijk, het verleden niet meer meenemen is altijd destructief.
Lees meer

Open brief aan de heer Van Haersma Buma

Geachte heer Van Haersma Buma,

Op donderdag 21 augustus 2014 deed u een verwarrende oproep om de verheerlijking van bepaald geweld strafbaar te stellen. De betreffende oproep is verwarrend daar hij impliceert dat sommige vormen van geweld wel verheerlijkt mogen, of misschien zelfs moeten, worden.

Lees meer

Zwarte Piet, een gemiste kans

Eberhard van der Laan laat weten dat de intocht van Sint Nikolaas, de beschermheilige van Amsterdam, van karakter veranderd. Dit gebeurt naar aanleiding van protesten tegen, en een reeds jarenlang lopende discussie over, het gepercipieerde rascistische karakter van Zwarte Piet. Het aanpassen van het figuur Zwarte Piet is een aardige geste, maar in de grond van de zaak een gemiste kans.

Lees meer

Ebola en de sprookjes

In West-Afrika is een uitbraak van Ebola, een meestal fatale hemorragische koorts. Het aantal zieken, ge√Įnfecteerden en doden lijkt het grootste bekende aantal, sinds Ebola als virus en ziekte onderkent is in 1976. Zoals al vaak bij uitbraken van relatief onbekende ziekten is Ebola, in berichtgeving, onderhevig aan speculaties over complotten, besmettelijkheid en ernst, zelfs door mensen die beter moeten weten.
In dit stuk probeer ik wat nuchtere, en eigenlijk erg nare, inzichten geven over Ebola.
Lees meer

Tolerantie

Het is een complex probleem in Nederland en wij doen er niets aan; tolerantie.

Lees meer

Het is Afrika maar

Onze houding tegenover Afrika is te vaak een van ‘Het is Afrika maar’. Een houding die niet alleen blijk geeft van disrespect voor alle inwoners van het werelddeel, maar ook de ogen sluit voor humanitaire rampen die wij daarmee willens en wetens laten gebeuren
Lees meer

Daar gaat zij

De dageraad houdt haar blik gevangen. Door de vitrage kijkt zij naar buiten en geniet van het spel van het zonlicht in de mist. Over haar schouder kijkt zij naar het bed. Hij slaapt nog. Een zucht van opluchting kan zij niet onderdrukken.

Lees meer